Konkurrenceregler:

 1. Tilmelding skal helst være os i hænde onsdagen før konkurrencen, tilmelding på selve dagen kan dog lade sig gøre.
 2. Indlevering af modeller skal mellem kl. 9.00 og kl. 11.00 i

Fritidscenteret, Teatersalen, Vestergade 15, 8900 Randers.

 1. Hver deltager betaler et deltagergebyr på 50 kr. uanset antal modeller, deltagelse i juniorklassen er gratis (til og med 16 år).
 2. Hvis modellen er anbragt i nogen form for naturtro omgivelse (græs etc.) betragtes den som værende i diorama, og skal anbringes som sådan.
 3. I klassen ”Ud af æsken OOB” må der kun være brugt de dele som var  i æsken fra producentens side – dvs. enhver tilføjelse af resin, æts, andre decals, scratch og lign. må IKKE forekomme. Byggevejledningen skal vedlægges som dokumentation.
 4. For at en klasse skal kunne bedømmes, skal der være mindst 5 opstillede modeller i klassen. Er der færre end 5 modeller opstillet i en klasse, vil juryen forsøge at placere modellerne i en passende klasse. Kan dette ikke lade sig gøre, vil klassen ikke blive afviklet og deltagerne informeret herom.
 5. Modellerne bedømmes af de deltagende modelbyggere på flg. måde: Ved indskrivning får alle deltagere udleveret en stemmeseddel med deres navn. Når indskrivningen er slut kl.11.00, kan bedømmelsen starte. Man stemmer på sin personlige nummer 1 i hver klasse, samt den model, man synes er den overordnet bedste – på tværs af alle klasser (Best Of Show). Der må ikke stemmes på egne modeller. Stemmesedlen skal afleveres til juryen senest kl. 14.00. Herefter tæller juryen stemmerne sammen.
 6. En af juryen udpeget neutral person afgør alle evt. tvivlsspørgsmål (f.eks. to modeller med ens stemmetal).
 7. Præmier vil blive uddelt i samtlige klasser med mindst 5 deltagende modeller, og der er præmier til de 3 bedste modeller i hver klasse. Præmien for ”Best of Show” tildeles den model, der på tværs af alle klasser har fået flest stemmer af deltagerne. Præmierne forventes uddelt Kl. 16.00. Deltagende modeller må først fjernes fra udstillingen, når præmieoverrækkelsen er afsluttet – ca. Kl. 16.30.
 8. Modellerne udstilles helt for egen regning og risiko. Arrangørerne påtager sig intet ansvar for skader eller andet vedr. modellerne, opstået under transport til og fra konkurrencen, før – under eller efter konkurrencen/udstillingen eller lign.
 • Det kræver ikke medlemskab af nogen klub at deltage i konkurrencen.
 • Det er ikke et krav at man skal deltage i konkurrencen, for at kunne udstille eller have en salgsstand.