Tilmeldingsblanket

Indtast dit navn
Indtast din adresse
Indtast din adresse
Indtast postnummer
Indtast bynavn
Indtast telefon-nummer
Indtast email adresse
Fly, Helikoptere & alt andet flyvende.
Fly,Helikoptere & alt andet flyvende i diorama
Militærkøretøjer.
Militærkøretøjer i diorama.
Figurer ( incl. fladefigure, dinosaure og lign. )
Figurer i diorama ( incl. fladefigure, dinosaure og lign. )
Civilkøretøjer i og udenfor diorama ( Lastbiler, biler, motorcykler og lign. )
Sci-fi og rumfart ( i og udenfor diorama )
Skibe ( i og udenfor diorama )
Junior ( til og med 16 år )
Ud af æsken OOB ( alle typer modeller, se under regler )
Det antal m2 udstillingsbord du ønsker.
Det antal m2 salgsbord du ønsker.